Pozvánka na jednání řádné valné hromady

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Pražská finanční a investiční, SE, se sídlem Špitálská 885/2a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 049 20 040, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1715, svolává valnou hromadu společnosti,...