Představenstvo společnosti Pražská finanční a investiční, SE, se sídlem Špitálská 885/2a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 049 20 040, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1715, svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 2.5.2022, v 10:00 hodin v sídle společnosti Vlčková a partneři, advokátní kancelář s.r.o., na adrese Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Odvolání člena dozorčí rady pana Martina Vilíma, dat. nar. 6. února 1962, bytem V podhrádí 25, 281 67 Stříbrná Skalice
  3. Volba člena dozorčí rady paní Simony Koudelkové Gandalovičové, dat. nar. 24. února 1987, bytem U Háje 1494/9, 147 00 Praha 4 – Braník.
  4. Závěr

 

Návrh usnesení 

  1. Pan Martin Vilím nar. 6. února 1962, bytem V podhrádí 25, 281 67 Stříbrná Skalice se s účinností ke dni konání valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Pražská finanční a investiční, SE. 
  1. Paní Simona Koudelková Gandalovičová, dat. nar. 24. února 1987, s bydlištěm na adrese U Háje 1494/9, 147 00 Praha 4 – Braník se s účinností ke dni konání valné hromady stává členem dozorčí rady společnosti Pražská finanční a investiční, SE.

 

Odůvodnění návrhu usnesení 

Důvodem návrhu na odvolání současného člena dozorčí rady pana Martina Vilíma je jeho plánovaný dlouhodobý pobyt mimo území České republiky, z tohoto důvodu navrhuje valná hromada pana Martina Vilíma z funkce člena dozorčí rady odvolat a do této funkce na místo něj zvolit paní Simonu Koudelkovou Gandalovičovou