PRAŽSKÁ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ

Korporátní služby pro středně velké podniky a investory.

PRAŽSKÁ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ

Korporátní služby pro středně velké podniky a investory.

PRAŽSKÁ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ

Korporátní služby pro středně velké podniky a investory.

PRAŽSKÁ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ

Korporátní služby pro středně velké podniky a investory.

O nás

PF&I je finanční a investiční skupina, která poskytuje různé formy korporátních služeb pro středně velké podniky a investory. Kromě finančních a poradenských služeb též aktivně vyhledáváme investiční příležitosti v zajímavých startupových projektech či příležitosti v segmentu středně velkých firem a rezidenčního developmentu. Za dlouhodobým úspěšným rozvojem skupiny PF&I stojí dlouholeté zkušenosti, schopnost akceptovat investiční riziko a dynamicky reagovat na změny trhu

Jan Koudelka
obchodní ředitel

Spolupracujeme

Spolupracujeme

Co děláme

PF&I, SE je subjektem právně podobným formě akciové společnosti s rozšířeným povolením působnosti v celé EU a samotnou činností i s přesahem do zemí převážně situovaných směrem východním, konkrétně v Asii. Společnost byla založena skupinou dlouhodobě spolupracujících partnerů napříč obchodním spektrem bankovním počínaje a právním konče. Na každodenní bázi vyhledáváme vhodné projekty k financování a podpoře. Každý z produktů nejdříve důkladně analyzujeme, prověřujeme, vyhodnocujeme rizika a následně po jednohlasném schválení přibíráme do skupiny podporovaných projektů. Většinu projektů realizujeme ve spolupráci s partnerskými bankami na základě schválených kreditních linek. Jsou však projekty, které bankovními úvěry pokrýt nelze, z důvodu nedostačujících záruk ze strany poskytovatelů (zhotovitelů). Zde se v tomto případě otevírá prostor pro privátní investice.

371~|flaticon~|flathome~|

Real estate

Vyhledáváme příležitosti na trhu a investujeme tam, kde vidíme silný potenciál rozvoje. Soustředíme se na oblast korporátního i rezidenčního developmentu.

Jsme schopni velmi pružně reagovat na finanční potřeby projektu a spolu s vlastním týmem pokrývajícím všechny životní etapy projektů – přípravu, design, tržní analýzu, projektový management, marketing i prodej – myslíme dál než na perspektivu výnosů. Vždy se proto snažíme prosazovat funkčnost, kvalitativní trendy i promyšlený design.

371~|flaticon~|flathouses~|

Majetkové investice

Aktivně vyhledáváme a zhodnocujeme investiční příležitosti primárně v segmentu financí, informačních a komunikačních technologiích, nemovitostí a zajímavých startupových projektů a aktivit, které se vzájemně doplňují v oblastech, které na sebe ekonomicky navazují.

Investujeme nejen do majetkových účastí v perspektivních malých a středně velkých podnicích, ale též do zajímavých startupů či projektů v rané fázi vývoje. Neposkytujeme jen finanční zdroje, ale náš tým se aktivně podílí i na nutných opatřeních identifikovaných v rozvojovém plánu, který s managementem a vlastníky dané společnosti společně připravujeme. Jako investoři uplatňujeme své zkušenosti a postavení.

371~|flaticon~|flatcontract~|

Korporátní finanční služby

Poskytujeme a zprostředkováváme úvěry zajištěných nemovitostí pro společnosti a živnostníky. Řešíme pohledávky, faktoring, odkoupení, vymáhání, exekuce a dražby.

Všichni žadatelé o poskytnutí úvěru jsou podrobně lustrováni a prověřováni všemi dostupnými veřejnými i neveřejnými rejstříky tak, abychom byli plně obeznámeni s bonitou a úvěrovou historií jednotlivých žadatelů. Společnost PF&I, SE je členem a přispěvatelem nebankovních rejstříků a plně využívá svého členství k zajištění ochrany svých investic a investic investorů.

371~|flaticon~|flatdistributed~|

ICT

V oblasti ICT se zaměrujeme na služby spojené převážně s kybernetickou bezpečností a zlepšíváním business procesů. Stanovení i řešení operačních rizik a compliance spolu s datovou bezpečností navázanou na problematiku GDPR.

Vyhledáváme možnosti investic do IT projektů a startupů zaměrených na vývoj software aplikací umělé inteligence, mobilních aplikací BIG DATA analýz.

Kontaktní údaje

Sídlo:
Špitálská 885/2a​
Praha 9 - Vysočany, 190 00
IČO: 04920040

Administrativní a klientské centrum:
náměstí Jiřího z Poděbrad 807/14
Ostrava - Vítkovice, 703 00

 

Kontaktní formulář

 

Zpracování osobních údajů