Spalovna nebezpečných odpadů

Spalovna nebezpečného odpadu byla již provozována, avšak z provozu byla odstavena v roce 2015 z důvodu nedostatku vstupního materiálu. Disponuje již veškerou provozní a schvalovací dokumentací a provoz se bude pouze obnovovat.


PŘEDNOSTI SPALOVNY
• Moderní technologie zaručující splnění nejpřísnějších emisních norem
• Možnost likvidace i odpadů obsahujících PCB nebo delaborovaného zbrojního materiálu
• Všechna povolení k provozu již byla vydána, k znovuobnovení provozu již není zapotřebí procházet celým legislativním a povolovacím procesem;
• IPPC, R1 (nově instalované teflonové filtry)
• Možnost pálit odpady ze zahraničí, kde je přidaná hodnota vyšší než u zpracování odpadů tuzemských;
• Vlastní sklad nebezpečných odpadů s třídící a drtící linkou
• Strategické umístění ve Středočeském kraji, podpora města
• Nízké náklady na provoz, údržbu i opravy
• Možnost navýšení kapacity na 10.000 tun za rok jen změnou IPPC povolení, technologicky je již kapacita instalována
• Spalovna je teplovodem propojena s blízkým sídlištěm, je zde tak možnost využití generovaného tepla s ročním výnosem 3,9 mil. Kč
• Téměř vyloučen vznik nové konkurence
• Spalovna, technologie i nemovitosti v majetku společnosti provozovatele BDW line nejsou zatíženy cizím kapitálemPro obnovení činnosti je zapotřebí investice ve výši cca 35 mil. Kč do stávajícího technologického vybavení (filtr, drtič, apod.) Pro tento účel byl zadán technologický audit, který definuje upgrade technologie na znovuzprovoznění. Po provedení investic bude zahájen proces znovuobnovení provozu a instalace dodatkových technologií, které doplní produkci o sušárny dřeva, briketárnu a lisovnu papírového odpadu. Celková povolená kapacita provozu spalovny je 4.500 tun za rok, technologicky je však větší a upgradem lze dosáhnout kapacity až 10.000 tun odpadu za rok. Provozně se tak spalovna řadí k těm menším, tudíž díky nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství již nebude problém s naplněním kapacity. V prosinci 2019 zajistila PF&I uzavření tří Smluv o smlouvě budoucí na dodávky nebezpečného odpadu v množství 100 % kapacity od nejvýznamnějších zpracovatelů odpadů v Čechách.