Vážení Klienti!

srdečně Vás tímto zdravím ze slezské Ostravy, konkrétně z Vítkovic, kde se v tuto chvíli nacházím a pln očekávání zde dohlížím dokončování stavby našeho zařízení termického rozkladu odpadu a také chod našeho administrativně klientského centra na Náměstí Jiřího z Poděbrad. A nyní několik aktualizovaných informací a fotodokumentace z námi nejvíce akcentovaných projektů.

 

VUI CZ Vietnam

Aktivity v oblasti našich Vietnamských provozů se počínaje měsícem dubnem znovu otevřely a při srpnové rekapitulaci výsledků jsme konstatovali, že doba covidová definitivně pominula (alespoň ve Vietnamu). Kapacity provozovny ve Vung Tau se rozdělily na dvě místa, takže po dokončení všech formálních a administrativních kroků se již brzy otevře další provoz v letovisku Nha Trang.
Návštěvníci se pomalu ale jistě vracejí, a i když jsou stále opatrní, tak jejich množství exponenciálně stoupá.
Exportní část směrem do Vietnamu je už zase otevřená, takže jsme oprášili naše nabídky a doufáme, že přijdou nové objednávky. Zároveň jsme využili nových prezentací divize Eco Waste, které jsme rozeslali našim partnerům a sklidili mnoho pozitivních reakcí s návrhem na schůzky.
Věříme, že tato Covidem nejvíce poznamenaná část firmy se konečně z tohoto vzpamatovala a začala plnit stanovené cíle.

 

 

PFI ECO Waste

V současné době probíhají na technologii E.3 poslední dokončovací práce. V minulém týdnu došlo ke kompletaci topného systému a nyní finišujeme izolovací práce a opláštění. Čeká nás napojení celého zařízení do systému a jeho spuštění ve zkušebním provozu, který se bude realizovat v září. Provoz zařízení by se po získání všech potřebných povolení měl rozběhnout na přelomu října a listopadu. Testovali jsme materiály, které technologie produkuje a momentálně jednáme o jejich co nejlepším finančním zhodnocení. Co se plynu týká, je to výhradně k energetickému užití. Olejovou frakci, je díky momentální situaci, také možné použít jako palivo nejen do teplárenských provozů. Možnosti užití uhlíkové frakce jsou zdaleka nejširší. Je možné ji využít jako příměs paliv a zvýšit tak jejich výhřevnost (např.pelet), dále se dá vracet zpět do výroby (např.plastů, pneu) a hledáme cesty také pro její užití ve stavebnictví jako izolant. Stále nacházíme nové možnosti využití naší technologie a jejich produktů nejen pro energetickou soběstačnost, ale i pro využití v mnoha jiných oblastech výroby. Většinu těchto využití, ale přináší spolupráce s našimi klienty neb ti nás staví před problémy, které je naše technologie nejen schopna vyřešit, ale také ekonomicky zhodnotit.

 

 

V tuto chvíli je to z mé strany vše a nezbývá, než Vám popřát klidné a barevné podzimní dny. Já osobně toto období nazývám časem hojnosti a Vám přeji hlavně hojnost zdraví a dobré nálady.

 

S úctou a pozdravem

 

Jan Koudelka
člen představenstva