Vážení Klienti!

chtěl bych Vás touto zprávou jednak srdečně pozdravit a zároveň vyjádřit za celý tým PF&I, SE naše díky za Vaši neoddiskutovatelnou podporu při vývoji a následném dokončení našeho projektu výstavby zařízení E3 v Ostravských Vítkovicích.

 

 

Zařízení je nyní jednak připraveno na spuštění kontinuálního provozu. Zároveň jsme celou technologii doplnili o tzv. testovací pec, na které si naši budoucí zákazníci mohou vyzkoušet veškeré druhy odpadů, kterými disponují. Výsledky a následná zjištění kvalitativních a poměrových výstupů u plynu, uhlíku a oleje jsou následně předána testovacímu centru. Doposud jsme projekt PFI ECO Waste považovali za tzv. startup, nyní však přistupujeme k jeho transformaci na výrobně – provozní fázi. Aktuálně dokončujeme vyjednávání o realizaci výstavby dvou projektů v celkovém objemu 120 mil. CZK s investičním fondem a společností specializující se na likvidaci odpadu.

 

 

 

Pro tento účel bude zřízena akciová společnost a jako vyjádření díků za Vaši důvěru a podporu Vám věnujeme akcii s právem na pravidelnou výplatu dividendy za každých vložených 100 tis. CZK (či příp. ekvivalent v jiné měně) do projektů PF&I, SE.
Dále bych Vás chtěl pozvat k návštěvě nově vytvořených webových stránek odkaz zde: Termic E3 technologie recyklace odpadu (pfiecowaste.cz), kde se můžete dočíst o dalších výhodách a specifikacích našeho energetického projektu.
V případě zájmu vidět zařízení v provozu s následnou odbornou exkurzí, nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Děkujeme za důvěru a ceníme si Vaší podpory.

 

Za skupiny PF&I, SE
S úctou a pozdravem

 

Jan Koudelka
člen představenstva