Vážení Klienti!

Dovolte mi poslat k Vašim rukám pár aktuálních informací týkajících se novinek a posunů v projektech, které se uvnitř skupiny PF&I, SE odehrávají.
Rád bych Vám také srdečně popřál úspěšný závěr roku a řádnou porci zdraví, ale i úspěchů v roce nadcházejícím.

 

Výroba – uvedení do zkušebního provozu zařízení termického rozkladu a stavba výrobní linky reaktorů Vítkovice Steel a.s.

Naše technologie E.3 v hale ve Vítkovicích v Ostravě má za sebou úspěšnou první fázi spuštění zkušebního provozu, kdy jsme otestovali celkový chod a systém rekuperace tak zvaně „na sucho“.

 

Obrázek 1. pece zařízení termického rozkladu (reaktory)

 

Provoz provádíme v situaci, kdy zařízení není plně kapotováno, aby bylo možné snadněji upravit případné systémové chyby. V současné době přecházíme na termální rozklad v našem zařízení s materiály určenými pro budoucí provoz, konkrétně s plstí z automotive průmyslu, kterou jsme vyhodnotili jako jeden z nejvhodnějších materiálů. Její přednost spočívá hlavně ve větší produkci plynné frakce, a tedy vyšší výnosnosti z hlediska elektrické energie, která je v dnešní době více než důležitou komoditou.

 

Obrázek 2. poloautomatizované. zařízení termického rozkladu

 

Souběžně jsme podepsali smlouvu s konkrétními fondy o budoucí spolupráci, která by nám umožnila dynamičtější vstup na trh a následnou expanzi. Máme potvrzeno, že o náš produkt jako takový je na trhu zájem a spolupráce se silnými partnery nám pomůže nejen rychleji posunout výrobní kapacity a lidské zdroje, ale také navázat spolupráci se společnostmi, které jsou pro nás možnými budoucími partnery, na umístění ne jednoho nebo dvou, ale výhledově i nižších desítek technologických celků E.3, což je výhledově jedním z našich cílů, kterého bychom rádi dosáhli v následujících několika letech. Aktuálně pracujeme s poptávkou v řádech stovek milionů korun. Bude nutné vybudovat částečně automatizovanou výrobní linku pro výrobu našich reaktorů. Dále realizujeme nákup haly, administrativního zázemí a skladu odpadu. Během třetího kvartálu příštího roku máme v plánu realizovat výstavbu zařízení schopného pojmout kapacitu 300t. měsíčně. Dodavatele v tomto objemu máme zasmluvněného a sídlí nedaleko vítkovického areálu.

 

Obrázek 3. fléra plynné frakce

 

VUI CZ – Vietnam

Všechny naše provozy v oblasti Vietnamu se konečně opět rozjely a fungují dle našich původních představ. Zlepšení nastalo hlavně díky sezóně nastávajících dovolených, které do této oblasti lákají velké množství turistů a úplné ukončení veškerých covidových opatření. Se zahájením fotbalového mistrovství světa ve fotbale došlo dokonce k nárůstu návštěv sportbaru o plných 250%, takže v tomto období očekáváme mimořádné tržby.

 

Obrázek 4. pořízeno z provozu sport baru ve Vung Tau

 

Jak jsem informoval v minulém newsletteru, dokončujeme nový provoz v letovisku Nha Trang. Vzhledem k drobným administrativním potížím způsobenými místními úředníky očekáváme dokončení a plné spuštění sportbaru na konci ledna, takže stihneme i oslavy začátky nového čínského/vietnamského roku. V tomto období oslav a hlavního turistického boomu předpokládáme nadstandartní návštěvnost a obraty.

 

Obrázek 5. provoz v Nha Trang

 

Díky novým prezentacím divize Eco Waste, které jsme rozeslali našim partnerům a sklidili mnoho pozitivních reakcí, jsme se rozhodli expandovat do Vietnamského regionu a vytvořit v rámci aktivit i divizi VUI VN Eco, což plánujeme zrealizovat v průběhu prvního kvartálu 2023. Do konce roku 2022 pošleme do Vietnamu první reaktory. Za tímto účelem jsme pověřili naši právní zástupkyni, aby zahájila nezbytné kroky k nezbytné registraci u místních úřadů, dále ředitele naší vietnamské flotily o zajištění výrobních prostor.
Děkujeme za důvěru a ceníme si Vaší podpory.

 

Za skupiny PF&I, SE
S úctou a pozdravem

 

Jan Koudelka
člen představenstva