Vážení Klienti,

tímto newsletterem bych Vám chtěl předat pravidelnou porci novinek, které se v rámci našich projektů a aktivit během závěru roku a začátku toho nového udály.

V polovině prosince náš kolega ve Vietnamu zdárně získal veškerá povolení a schválení vstupu na území Vietnamu a vystavení víz na vyslanectví v Praze se stalo už jen formalitou.

Poté byly objednány letenky a díky CORONA krizi ve Velké Británii v průběhu Vánoc byly několikrát zrušeny a zase vystaveny, načež po cca 10 změnách datumů a hodin odletů dne 7.1. v 17:05 hod. oba kolegové konečně odletěli.

Po dvou mezipřistáních a cca 42 hodinách přistáli na letišti v Saigonu a po nezbytných celních a zdravotních formalitách trvajících asi 90 minut byli převezeni do karanténního hotelu.

Tam se podrobili testu na coronavirus, který byl u obou negativní a nyní čekají na uběhnutí karanténní lhůty, po které projdou finálním testováním a v případě potvrzení negativity budou z karantény propuštěni. I v karanténě však nezahálejí a koordinují všechny místní činnosti.

Cílem této cesty je nastavit veškeré obchodní procesy v naší vietnamské společnosti VUI VUI Entretainment Ltd. a rozšířit dosavadní aktivity. Dlouhodobou přítomnost obou našich kolegů vidíme jako nespornou výhodu, předně při prohloubení důvěry a zosobnění vztahů u vietnamské protistrany a rádi bychom na základě projevené poptávky, rozšířily náš záběr v oblastech exportu českých výrobků (potravin, IT technologií, importu zboží z Vietnamu a energetice).

 

Spalovna NO BDW Line

Začátkem příštího týdne budeme mít k dispozici tzv. studii proveditelnosti, jejíž nejdůležitější část bude přidána k pročtení do klientské sekce našich webových stránek (v tuto chvíli toto elektronické a informační zázemí zdokonalujeme a přidáváme jednotlivé aktualizované dokumenty a fotodokumentaci). Jakmile budeme mít tento velice důležitý podklad k dispozici, bude návazně následovat osobní setkání se zástupci ministerstva pro životní prostředí, ohledně sjednání dodávek a likvidace NO (nebezpečných odpadů) do spalovny. Dále pak i získání povolení pro možné navýšení roční kapacity spalovny z 4,500 tun na 6,000 tun ročně. V tuto chvíli také spouštíme vypracování studie pro druhotnou výrobu přímo na pozemku spalovny, o dalších detailech Vás budeme informovat v následujících newslettrech v průběhu roku.

 

Rekreační a rehabilitační centrum Monínec – Šanovice

V polovině prosince byla zasedáním zastupitelstva Sedlec – Prčice, jednohlasně schválena změna územního plánu pro vybudování námi předloženého developerského projektu výstavby rodinných domů v blízkosti sjezdovky a golfového hřiště v Šanovicích. V tuto chvíli se vše v rámci řízení zakresluje, byli jsme přizváni abychom se spoluúčastnili celého řízení a po zanesení do územního plánu spustíme práce na stavebním povolení. Na financování celého projektu projevil zájem o spolupodílení investor (právnická osoba) pocházející z Nizozemska, se kterým povedeme jednání a budeme Vás průběžně informovat o výsledcích a sjednaných podmínkách spolupráce.

 

 

Závěrem lednové porce novinek mi dovolte Vám přát všeobecnou pohodu a pevné zdraví aktuální „covidistické“ situaci navzdory a děkujeme za Vaši podporu.
S úctou a pozdravem

 

Jan Koudelka
člen představenstva