Vážení Klienti!

posílám k Vašim rukám několik aktuálních informací týkajících se novinek a posunů v projektech, které se uvnitř skupiny PF&I, SE odehrávají.
Dovolte mi však nejdříve Vám úvodem srdečně popřát krásné letní období plné zdraví a pohody.
Věřím, že naše portfolio produktů, či služeb je postaveno na silných pilířích a celý realizační tým stojící za dosavadními úspěchy skupiny nezná volných víkendů ani oddechu. Zároveň jste zváni v případě zájmu, naše provozy osobně navštívit k prohlídce.

 

Výroba – dokončení zařízení termického rozkladu materiálu

Naše technologie E.3 ve vítkovickém industriálním areálu je v tuto chvíli dokončena a je schopna z odpadového materiálu produkovat plyn a z něho následně generovat elektrickou energii. Na níže uvedeném odkazu jsme pro Vás připravili krátké demonstrativní video s titulky popisujícími naše zařízení.

(106) E.3 komplet – YouTube

Dále jsem za PFI Eco Waste s.r.o. podepsal smlouvu o dodávkách materiálu (odpadu) z blízkého provozu společnosti Adler HP Pelzer. Tato smlouva by měla dlouhodobě zajistit plynulý provoz našeho zařízení. Alternativní dodávkou pro případ výpadku či odstávky jsme po testování vyhodnotili jako nejvhodnější a ekonomicky nejvýhodnější plastové obaly z kabelů, které můžete vidět mj. také v obsahu videa. Termickým rozkladem z nich lze totiž získat velice kvalitní druhotné suroviny olej a uhlík.

 

Obrázek 1. „trojpecový“ systém s rekuperací vzduchu

 

V tuto chvíli souběžně probíhá proces akvizice haly provozu zkušebny a modernizace výrobní linky v ní. Následně spouštíme výrobu reaktorů pro naše tuzemské i zahraniční partnery a máme v plánu realizovat výstavbu většího zařízení ve spolupráci s renomovanou „odpadářskou“ firmou v Mělníku na likvidaci převážně odpadů z plastů. Tento tzv. showroom v blízkosti Prahy by měl díky uvedenému spojení do budoucna jako místo, kde se budeme setkávat s našimi zákazníky a kontraktory.

 

Obrázek 2. hořící olej z kabelového odpadu

 

Obrázek 3. uhlík má výhřevnost až 40 MJ

 

VUI CZ – Vietnam

Provoz ve Vietnamu funguje dle našich představ a další navýšení obratu očekáváme se zahájením vietnamských prázdnin začínajících 29. května. Sezóna dovolených zahraničních turistů je v plném proudu, takže i tento segment klientely zdatně přispívá k našim výsledkům.
Jak jsem informoval v předminulém newsletteru, dokončujeme nový provoz v letovisku Nha Trang. Administrativní potíže se povedlo vyřešit a během června plánujeme dokončení přestavby pro náš provoz.

 

Obrázek 4. provoz v Nha Trang

 

Po dokončení provozu v Nha Trang naši pracovníci zrealizují ještě jeden malý provoz na místě bývalé kavárny opět v přímořském turistickém centru Vung Tau. Provoz bude na naše poměry sice malý, ale jelikož je na velmi exponovaném místě, očekáváme jeho velmi rychlou ziskovost.
Projekt divize PFI Eco Waste spočívající v instalaci reaktoru je ve fázi přípravy stavební a povolovací dokumentace pro místní úřady. Po prvotních konzultacích s úřady jsme nabyli dojmu, že z jejich strany nebudou činěny žádné kroky, které by nám situaci ztěžovaly. Předpokládáme tudíž, že hlavní část výstavby a přípravy instalace showroomu nastanou v III. kvartálu tohoto roku.

 

Děkujeme za důvěru a ceníme si Vaší podpory.

 

Za skupiny PF&I, SE
S úctou a pozdravem

 

Jan Koudelka
člen představenstva