Vážení Klienti!

Chtěl bych Vás tímto srdečně pozdravit v tomto slunečném, mnohých luzích i hájích, jarním období a pár odstavci popsat několik novinek z aktuálního dění uvnitř skupiny PF&I, SE.

 

Výroba zařízení termického rozkladu a stavba výrobní linky reaktorů Vítkovice Steel a.s.

První měsíc tohoto roku jsme zahájili procesní a manažerské práce na převzetí haly hydrauliky v areálu Vítkovice Steel a.s., kompletovali nájemní smlouvu a projednali podmínky možného získání nemovitosti odkupem do majetku PF&I ECO Waste s.r.o.. Tento nákup však budeme realizovat v momentě, kdy bude dokončena etapa výroby vlastního zařízení v pronajatých prostorách haly hydrauliky, odhadovaný termín dokončení závěr 05/22.


Obrázek 1 Hala Hydrauliky při převzetí nájmu

1.2.2022 jsme převzali prostor haly po nájemníkovi, který halu obýval cca 30 let před námi (společnost zajišťující autodopravu průmyslových strojů) a prakticky celý měsíc strávili stěhováním, úklidem a úpravou administrativní vestavby zázemí haly a přípravou projektové dokumentace pro konstrukční práce.


Obrázek 2 Hala Hydrauliky vyklízení


Obrázek 3 Hala Hydrauliky reaktory (pece)

Od začátku letošního března jsme přestěhovali podstatnou část strojové výbavy našeho zařízení (stroje a nářadí nutné k výrobě, reaktory termického rozkladu, elektrické rozvodny a další důležité komponenty) a v tuto chvíli dokončujeme práce na našem vlastním chladícím zařízení (expanderu).


Obrázek 4 Hala Hydrauliky administrativní zázemí


Obrázek 5 Hala Hydrauliky chladící zařízení (expander)


Obrázek 6 Hala Hydrauliky kamerový systém

V měsíci dubnu plánujeme postavit zbrusu nové reaktory (pece) na termický rozklad odpadu a zahájit také práce na povoleních ke spuštění provozu. Dalším krokem po dokončení a spuštění našeho vlastního zařízení bude sestavení výrobní linky. V současné době evidujeme konkrétní koncové odběratele zařízení v řádu jednoho sto milionů korun, dále také větší zahraniční kontrakt (zakázku) bulharského ministerstva průmyslu a obchodu v řádech milionů eur (celkem 10MWh). O úspěšné či neúspěšné realizaci těchto kroků Vás budu informovat v následujících informačních zpravodajích. Ve vítkovické hale hydrauliky máme instalovaný kamerový systém, pokud budete mít zájem na dálku nahlédnout na průběh prací, neváhejte mě kontaktovat. Po ukončení stavby zařízení bude možné naši halu krátce navštívit a prohlédnout si zařízení v běhu, rádi bychom pro tento účel vybudovali zázemí prosklené kukaně, ze které Vám rádi některý z našich odborníků popíše jednotlivé úseky našeho výrobně – přípravného zázemí haly S4. Dále Vám k náhledu posílám odkaz na webové stránky www.pfiecowaste.cz, kde je zařízení včetně jeho přínosů podrobněji popsáno a mimo jiné bych Vám rád poukázal na sestříhané video funkčního provozu v Bulharském městě Pirdop.

 

VUI CZ – Vietnam

Oblast Vietnamu se plně otevřela turistům počínaje datem 15. března 2022, takže i naše provozy postupně zahájily činnost a otevřely se jak místním, tak i zahraničním hostům.


Obrázek 7 Personál provozu v Canh-Tho vítá první turisty

Vzhledem k uzavření celé společnosti posledních téměř 9 měsíců je znát na místních lidech počáteční ostýchavost při návštěvě podniků tohoto typu, ale i tak jsme velmi mile překvapeni zájmem o naše služby a servis obou sportbarů. V druhé polovině dubna se i já snad konečně připojím k našim kolegům ve Vietnamu a začnu připravovat vybudování další pobočky v lokalitě ostrova Phu Quoc tak, aby k otevření došlo ve 3. kvartálu tohoto roku. Dále s sebou na území Vietnamu vezu zajímavé exportní kontrakty v řádech jednotek set mil. CZK s jejichž přispěním bychom měli nastoupit cirkulárního ekonomického toku peněžních prostředků. Zjednodušeně čisté zisky zůstanou ve Vietnamu ve zboží, které s marží dodáme našim zasmluvněným odběratelům v rámci České a Slovenské republiky.

 

V nejbližších týdnech přidáme do klientské sekce a do rejstříku ekonomické výsledky za období roku 2021. Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné a pokud možno klidné jarní měsíce. Ceníme si Vaší důvěry a Vy nám prosím přejte úspěch při realizaci našeho energetického projektu, jelikož nás jeho úspěch může povznést k zajímavějším výnosům, na kterých budete zcela nepochybně také částečně participovat.

Děkujeme za důvěru a ceníme si Vaší podpory.

 

Za skupiny PF&I, SE
S úctou a pozdravem

 

Jan Koudelka
člen představenstva