THERMIC ECO WASTE

Zařízení WE500 je určené ke kontrolované tepelné degradaci prostřednictvím pyrolýzy rozličných druhů odpadu. Je schopno přesně a řízeně působit na odpad za teplot, které přesahují mez jeho termické stability. Zařízení je složeno ze tří samostatných reaktorů, přičemž každý z nich má kapacitu 0,5 m3, celkem tak lze zpracovat 1,5 m3 odpadu. Kapacitu lze navyšovat přidáním dalších reaktorů prakticky neomezeně, což dává technologii zajímavý potenciál pro další rozvoj.

 

 

Zdrojem tepla zařízení je elektrická energie prostřednictvím elektrických topných panelů. Řídicí systém je postaven na bázi automatu, aby jeho činnost zajišťovala funkce, které jsou nutné pro bezpečný chod zařízení a řízení termického procesu. Výstupy procesu lze použít dále jako vstupní surovinu pro další zpracování:

  • kapalná frakce – olej pro použití v jako alternativní palivo kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie a tepla;
  • plynná frakce – plyn s obsahem 70 % metanu je použit jako palivo kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie a tepla;
  • tuhá frakce – uhlík, který lze využít jako aktivní uhlík.

Aktivní uhlí je porézní uhlíkatý materiál s velkým vnitřním povrchem. Je pevným produktem termického rozkladu výchozí suroviny, ať už přírodního nebo syntetického organického materiálu, s plyny, někdy s přídavkem další chemické látky během nebo po karbonizaci pro zlepšení adsorbčních vlastností.

Evropská rada pro chemický průmysl kvantifikuje tyto vlastnosti aktivního uhlí:

  • objem pórů větší než 0,2 ml/g
  • vnitřní povrch větší než 400 m2/g
  • šířka pórů by měla být mezi 300 nm až 1000 nm

Naše aktivní uhlí má velkou adsorbční kapacitu, především malých molekul a často se používá pro čištění tekutin (kapalin a plynů). Kontrolou procesu karbonizace a aktivace dostaneme aktivní uhlí s různou porezitou v práškové i granulované podobě. Naše zařízení WEAC 1.0 zpracovává uhlíkový zbytek v množství přibližně 1t denně. Karbonizovaný produkt se získá za nepřístupu vzduchu pyrolýzou v našem zařízení WE500. Uvolněné atomy uhlíku se sdružují do krystalů a tvoří se uspořádaná struktura. Nakonec následuje proces zvaný aktivace, což je reakce karbonizovaného produktu s aktivační látkou a vznikne námi požadovaný výsledný materiál, který je dodáván konečnému zpracovateli.