Vážení Klienti,

srdečně Vás všechny tímto zdravím a přeji Vám krásný a pohodový průběh jarního období i pomalu a postupně se hlásícího léta!

Období nouzového režimu fungování našeho státu máme podle všech dostupných zdrojů za sebou a nyní se podle výsledků ekonomických statistik dá očekávat vysoká míra inflace (zdražování veškerého zboží a služeb) a krize v oblasti dodávek strategických průmyslových komodit a materiálů, které budou mít negativní dopad i na drobné spotřebitele v podobě nedostatku nových výrobků na trhu. Z tohoto důvodu jsme aktualizovali realizaci našich projektů. Některé časově posunuli na vhodnější „prozatím“ a naopak akcentovali ty, které se hodí do aktuálního období.


VUI CZ (obchodní aktivita ve Vietnamu)

Vietnam v tuto chvíli prochází velice podobným obdobím, které se u nás odehrálo začátkem měsíce ledna 2021, kdy se v ČR objevily případy britské mutace korony a veškeré provozy i služby byly v krátké době uzavřeny. Rozhodnutím vlády byly na dobu dvou týdnů uzavřeny veškeré aktivity v oblasti jakéhokoliv setkávání lidí a omezen pohyb mezi jednotlivými kantony. Ve Vietnamu se evropský kmen viru spojil s indickým, který je údajně o něco agresivnější s pravděpodobnějším přenosem a rychlejším nástupem. Tato situace ale naše kolegy působící dlouhodobě ve Vietnamu neomezuje na započatých aktivitách a jsem skutečně hrdý, že Vám mohu představit náš projekt českých heren ve městech Can Tho a Wung Tau.


Spalovna nebezpečného odpadu BDW Line

Ve spolupráci s pražskou společností EVECO (více O nás – Eveco Praha) jsme úspěšně dokončili tzv. studii proveditelnosti, tedy kompletní plán revitalizace a rekonstrukce spalovny nebezpečného odpadu v Lysé nad Labem. Celková studie byla přidána do klientské sekce k Vašemu náhledu a pečlivějšímu prostudování. Součástí studie je i technologická a ekonomická situace a vývoj v budoucích obdobích. Novelizací zákona o odpadech z ledna 2021 současná situace na trhu a očekávaný vývoj nahrává šetrné likvidaci odpadů a poptávka po jejich likvidaci společně s cenou roste. Jako další nesporné výhody vidíme v přidružených provozech, které budou spotřebovávat zbytkovou energii (teplo a elektřinu) nezbytnou pro „levný“ provoz. O těchto se rozepíši v dalších novinkách, minimálně jakmile budeme mít jejich studie a analýzy.


On-line služby

Jednohlasným hlasováním investičního výboru jsme se v rámci služeb poskytovaných veřejnosti rozhodli začít nabízet nejen pro naše klienty zprostředkování pořízení a zpětného odkupu zlatých investičních slitků (ne však spoření) většinou za výhodnějších podmínek než u konkurence. Vzhledem k vysoké poptávce po zlatých investičních slitcích a jejich nedostatku na trhu jsme se rozhodli vytvořit hi-tech e-shop a rozšířit jej svou působností i na Slovensko. PF&I, SE vlastní podíl ve společnosti TIRANIS, která působí v ČR jako velkoobchod pro zlatníky a má přístup prostřednictvím historicky známých německých a rakouských rafinerií k této burzovně obchodované komoditě. Celý projekt představíme do konce měsíce června 2021.

Závěrem bych Vám tímto chtěl popřát krásné léto, pevné zdraví a následující porci novinek Vám zprostředkuji nejspíše z prostředí Vietnamu, kam se na období dalšího čtvrtletí chystám, abych vystřídal jednoho z našich kolegů a dodal česko-vietnamskému projektu svou „proočkovanou“ energii a inovativní invence.

Jan Koudelka
člen představenstva